TCPP / Ciklopentan

  • Cyclopentane

    Ciklopentan

    Ciklopentan, također poznat kao "pentametilen", vrsta je cikloalkana s formulom C5H10.Ima molekularnu težinu od 70,13.Postoji kao neka vrsta zapaljive tekućine.Topiv je u alkoholu, eteru i ugljikovodicima i nije topiv u vodi.Ciklopentan nije planarni prsten i ima dvije konformacije: konformacije ovojnice i konformacije polu-stolice.Pokazuje crveno žutu boju kada ima reakciju s dimećom sumpornom kiselinom dok stvara nitrociklopentan i glutarnu kiselinu reakcijom s dušičnom kiselinom.

  • Flame retardant for polyurethane rigid foam system TCPP

    Usporivač plamena za sustav poliuretanske krute pjene TCPP

    Otporni na plamen TCPP, kemijski naziv Tris (2-kloroizopropil) fosfat, jeftin je usporivač plamena na bazi klora i fosfora.Ima najbolju hidroliznu stabilnost među trenutno dostupnim halogeniranim organskim fosfatima.Ne može se otopiti u vodi, otopiti se u većini organskih otapala i ima dobru kompatibilnost sa smolama.Primjena kao usporivač plamena u proizvodnji acetatnih vlakana, polivinil-klorida, PU pjene, EVA, fenolnih materijala.Osim usporavanja plamena, također može potaknuti otpornost na vlagu, otpornost na niske temperature, sposobnost antistatičnosti i mekoću materijala.