Silan modificirani polieter (MS smola)

  • MS sealant resin Donseal 920R

    MS smola za brtvljenje Donseal 920R

    Donseal 920R je poliuretanska smola modificirana silanom na bazi polietera visoke molekularne težine, prekrivena siloksanom i koja sadrži karbamatne skupine, ima karakteristike visoke aktivnosti, nema disocijativnog izocijanata, nema otapala, izvrsnu adheziju i tako dalje.