Polimer poliol za fleksibilnu pjenu

  • Polymer polyol for Flexiable foam

    Polimer poliol za fleksibilnu pjenu

    POP je sinteza polieter poliola, akrilonitrila, stirena i drugih materijala, uglavnom se koristi za visoko nosivi poliuretan, blok fleksibilnu pjenu visoke otpornosti, fleksibilnu pjenu za oblikovanje, fleksibilnu pjenu s integralnom kožom i polufleksibilnu pjenu itd.