Polikarboksilatni superplastifikator Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polikarboksilatni superplastifikator Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

    Proizvod je važna sirovina za polikarboksilatni superplastifikator (PCE, koji nastaje kopolimerizacijom makro-monomera s akrilnom kiselinom).Hidrofilna skupina u sintetiziranom kopolimeru (PCE) može poboljšati hidrofilnost i disperzibilnost kopolimera u vodi.Sintetizirani kopolimer (PCE) ima dobru disperzibilnost, visoku stopu redukcije vode, dobro zadržavanje slijeganja, dobar učinak povećanja i trajnost, također je ekološki prihvatljiv i široko se koristi u premiksama i betonima za lijevane betone.